Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
 
Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων ΙΚΥ
Απλή Α
Απλή Β
Σύγχρονη
Σύγχρονη Β
Βασική
Αυστηρή
Λιτή
Αναγνώστης Οθόνης
Υψηλή Αντίθεση
Μεγάλοι Χαρακτήρες
Ενεργοποίηση Απεικόνισης
Σύνδεση
Σε αδράνεια
Σύμπτυξη πλαισίου
 
 
Επικοινωνία για τεχνική βοήθεια email: ikywebsupport@iky.gr
Επικοινωνία για διοικητική υποστήριξη ΤΗΛ 210-3726346, -395, -327 και στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr
Ο αιτών και χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και αποθηκεύονται σε Ηλεκτρονικά Εργαλεία και Εφαρμογές Πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Προγράμματος, από το ΙΚΥ, Οργανισμούς και Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμούς και Όργανα της Κοινότητας. Η διαχείριση και χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων υπόκειται στους όρους χρήσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό (ν. 2472/1997), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.